Print Print Page | A | A | A

Fáilte an Uachtaráin

Fáilte an Uachtaráin

Ag tógáil céime ar aghaidh san oideachas

I mí Iúil 2018, chuir an Taoiseach Leo Varadkar TD in iúl go raibh an chomhghuaillíocht d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta ar tí a bheith ainmnithe mar an chéad Ollscoil Teicneolaíochta (OT Bhaile Átha Cliath) in Éirinn.

Is ag pointe comhchruinnithe na n-ealaíon, an ghnó, na heolaíochta agus na teicneolaíochta a bheidh OT Bhaile Átha Cliath suite, agus is mór a threiseoidh sé Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus a shuntasacht mar áit ina dtacaítear le láidriú eolais, forbairt inbhuanaithe agus oideachas cuimsitheach, agus ina gcuirtear na gnéithe sin chun cinn.

Is gné sheanbhunaithe iad Ollscoileanna Teicneolaíochta de roinnt mhaith córas oideachais idirnáisiúnta sa Ghearmáin, san Ostair, san Fhionlainn, san Ísiltír, i gCeanada agus sa Nua-Shéalainn, tíortha ina spreagann siad fuinneamh i dtaca le dul chun cinn eacnamaíochta, teicneolaíochta, sóisialta agus cultúrtha.

Cuirfear cur chuige comhleanúnach i bhfeidhm in OT Bhaile Átha Cliath maidir leis an eispéireas tríú leibhéal, agus mar chuid de seo, déanfar mic léinn, fostóirí, taighdeoirí agus an pobal acadúil i gcoitinne a nascadh le chéile chun claochlú eacnamaíochta agus fás inbhuanaithe a éascú. Táim ag súil le bunú OT Bhaile Átha Cliath, a bheidh ina hollscoil cheannródaíoch inar féidir lenár mic léinn, baill foirne agus comhpháirtithe tairbhe a bhaint as cláir acadúla chun céimithe oilte a chumasú d’Éirinn amach anseo.

Tá ár gcampas fós i mbun fáis, agus beidh ár bhfoirgneamh tiomanta Seirbhísí Mac Léinn faoi lánseol faoin am a mbeidh tú linn in 2019.

Táimid ag súil le sibh a fheiceáil anseo ar Champas Bhaile Bhlainséir OT Bhaile Átha Cliath.

Dr. Diarmuid O'Ceallacháin,
Uachtarán.