Print Print Page | A | A | A

Fáilte an Uachtaráin

Fáilte an Uachtaráin

Ag tógáil céime ar aghaidh san oideachas
Is rogha tábhachtach agus corraitheach é, beartú ar chúrsa staidéir a dhéanamh. Caithfear roinnt gnéithe, pearsanta agus acadúla a chur san áireamh. Tá a lán institiúidí eagsúla ag tairiscint cúrsaí árd-oideachais agus deiseanna oiliúna anois. Bronntar cáilíochtaí ar leibhéil áirithe, mar shampla, ar leibhéal an árd-teastais, an gnáth-chéim baitsiléara, an chéim baitsiléara onóracha agus ar leibhéal iarchéime.Toisc go bhfuil na mílte cúrsaí agus institiúidí ann, agus cáilíochtaí le fáil in iliomad ábhar, is deacair rogha a dhéanamh. Ar an lámh eile, tá mór-bhuntáiste ag baint leis an éagsúlacht seo: cinnte beidh cúrsa feiliúnach dod ghá, chumas agus dod shium le fáil. Chomh maith le sin, is feidir dul ar aghaidh chun chéim baitsiléara onóracha a bhaint amach, nó dul ag obair tar éis árd-teastas nó gnáth chéim baitsiléara a dhéanamh. Sa chóras modúlach, is feidir grádanna a bhailiú, staidear go páirtaimseartha agus mar sin is feidir leat do fhoghlaim a oiriúint dod scéal fhéin.

Is áit í Baile Bhlainséir atá ag fás agus ag rathú. Tá ITB páirteach go mór sa bhforbairt seo agus táimíd bródúil dá bharr. Ar son na fóirne agus an bhóird stiúrtha, ba bhrea liom fáilte a chur romhat chun an choláiste agus tá súil agam go mbeidh tú ag tógáil do chéad chéim breise san oideachas anseo in ITB.

Dr. Diarmuid O'Ceallacháin,
Uachtarán.